AutoelektrikářAbsolvent bude umět provádět údržbu, seřizování a opravy motorových vozidel a navíc získá znalosti pro opravy elektrického a elektronického příslušenství vozidla. Ve výuce je využíváno moderních měřících a diagnostických zařízení. Žák tohoto oboru může získat řidičské oprávnění skupiny „B a C“ zdarma v povinném předmětu řízení motorových vozidel.

Název školního vzdělávacího programu: Autoelektrikář
Kód a název oboru vzdělání: 26-57H/01 Autoelektrikář
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

  • Denní forma vzdělávání v délce trvání 3 roky
  • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou
  • Možnost získání řidičského oprávnění skupiny B a C v rámci výuky
  • Tento obor nabízíme jako jediná škola v Liberci

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění v povolání autoelektrikář. Získané kompetence umožní absolventům pracovat v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel, při obsluze diagnostických zařízení, apod. Součástí vzdělávání je i  získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Možnost dalšího vzdělání

  • Nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 

Dokumenty oboru