Ceník


Žáci v učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář a maturitním oboru Dopravní prostředky mají ZDARMA povinnou výuku, výcvik a první zkoušku pro skupiny B + C (platí si pouze poplatek za všechny opravné zkoušky ve škole podle platného ceníku + na Magistrátě LBC). Po jeho absolvování a úspěšném ukončení závěrečnou zkouškou mohou ve třetím (DP ve čtvrtém) ročníku získat řidičské oprávnění pro obě skupiny (“C” s omezením do 21 let).

Ceník je platný od 1. 12. 2022

Platbu za autoškolu a opravné zkoušky, provádějte osobně na sekretariátu školy nebo na účet u Komerční banky: č. účtu: 30838461/0100

specifický symbol pro veřejnost (individuální výuka): 0555

specifický symbol pro žáky SŠaMŠ (s povinnou výukou ŘMV-automobilní obory): 0500

!!! do vzkazu pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení !!!

CENY ZA VÝUKU A VÝCVIK

ZÁKLADNÍ A ROZŠIŘUJÍCÍ

PRO SKUPINU:

ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY SŠaMŠ VEŘEJNOST
B osobní auto 22 000,- Kč 24 000,-
C nákladní auto 28 000,- Kč 30 000,- Kč
CE přívěs za nákl. auto 13 000,- Kč 15 000,- Kč
AM motorka 13 000,- Kč 15 000,- Kč
A1, A2 motorka 15 000,- Kč 17 000,- Kč
Rozšíření z B na D 61 000,- Kč 63 000,- Kč
Rozšíření z C na D 40 000,- Kč 42 000,- Kč

 

CENY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK, KONDIČNÍCH JÍZD

 

Jízda skupiny AM, A1, A2 500,- Kč
Jízda skupiny B 500,- Kč
Jízda skupiny C, CE 700,- Kč
Jízda skupiny D, DE pro zaměstnance ČSAD 500,- Kč
Jízda skupiny D, DE 900,- Kč
Technika (OÚV) 300,- Kč
Teorie (TESTY) 100,- Kč
Jízda AUTOTRENAŽER 300,- Kč
Storno poplatek za zrušení výuky a výcviku, převodu do jiné AŠ, vydání převodky 200,- Kč

 

OPAKOVANÝ (NOVÝ) VÝCVIK NEBO VÝUKA

 (po třech neúspěšných zkouškách)

          JÍZDY      /       TEORIE       

 

B                                                 14 500,- Kč      /      6 800,- Kč
C 13 300,- Kč      /      7 600,- Kč
CE 6 300,- Kč       /      6 000,- Kč
RB/D 27 900,- Kč      /     20 400,- Kč
RC/D 13 500,- Kč      /      18 000,- Kč
DE 8 100,- Kč        /        6 000,- Kč
AM, A1, A2 8 400,- Kč       /         5 600,- Kč

 

NÁVRAT ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

NÁVRAT ŘO „B“ 500 Kč je za zkoušku z pravidel (test)

U návratu více skupin současně se účtuje pouze jednou.

1 500,- Kč + 500,- Kč
NÁVRAT ŘO „C“ „CE“ 3 000,- Kč + 500,- Kč
NÁVRAT ŘO „D“ „DE“ 3 600,- Kč + 500,- Kč
NÁVRAT ŘO „A1“ „A2“ 1 500,- Kč + 500,- Kč

Platbu za autoškolu provádějte osobně na sekretariátu školy nebo na účet u Komerční banky: č. účtu: 30838461/0100  ! do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení! Specifický symbol 0500 pro žáky SŠaMŠ, spec. symb. 0555 pro ostatní veřejnost.