Plány jízd


 

Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!!!!! POŽADAVKY DO PLÁNU !!!!!!!

na 13.týden 2023 zasílejte od pondělí 20.3.2023 do čtvrtka 23.3.2023 !!! vždy v čase od 8:00 do 16:00 hod.!!! TEL: 777 750 588 (po dobu prázdnin a mimo uvedené časy je mimo provoz-pouze nepravidelný příjem sms). Požadavky zaslané mimo uvedené dny, nebo bez uvedení jména!!!, třídy!!!, nebudou zadány do plánu v následujícím týdnu!!! 

Plán jízd: 20.3. – 24.3. 2023

PJ_12_sudý_2023

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “informace ke zkouškám” (PLATBY – ceník, termíny, místo, časy…)!!!

===Z K O  U Š K Y===

BŘEZEN 2023 !!!!!!

20.3.2023… TESTY – Mag. 8:30: Řezáčo., Králo., Strako., Bobo., Jilemnic., Hybne., Vore., John., Kadle.

22.3.2023… JÍZDY – AC Aréna cca 8:00: Řezáčo., Králo., Strako., Bobo., Jilemnic., Hybne., Čermá.J., Hois., Hvojní., Vološí., Vore., John., Kadle.

⇓ Info – čtěte až do konce

⇒ Bez žádosti  o zkoušku (písemné, ústní nebo sms potvrzenou účast) a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete předvedeni ke zkoušce. 

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce !!!

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, tuto žádost podávají se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.
  • Před podáním žádosti na opravnou zkoušku je třeba také zaplatit každou opravnou zkoušku škole i Magistrátu (účetní doklad nebo výpis z banky).

⇒ PLATBY :

si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou. !!! Nenechávat na den zkoušek!!!

  • na Magistrátu (všechny zkoušky – první i opravné) – DOKLAD O ZAPLACENÍ SE PŘEDKLÁDÁ KOMISAŘI U ZKOUŠEK!!!
  • v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek – včetně testů!!!) – doklad kontroluje učitel u zkoušky – od října 2022 nebude učitel vybírat peníze  v den zkoušek!!!

⇒  VYŘAZENÍ Z VYKONÁNÍ  ZKOUŠKY:

pokud žadatel o zkoušku

  • nepředloží doklady o zaplacení Magistrátu (každé zkoušky) + škole (v případě opravné zkoušky)
  • neprokáže svoji totožnost platným dokladem (náhradní doklad o ztrátě se neuznává)