Plány jízd


Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!!!!! POŽADAVKY DO PLÁNU !!!!!!!

Po dobu prázdnin (9. týden)  se nejezdí.

Na 10.týden 2024 již nezasílejte (byla možnost od pondělí 19.2.2024 do čtvrtka 22.2.2024).

Na 11.týden 2024 zasílejte od pondělí 4.3.!!! 2024 do čtvrtka 7.3.2024 ( vždy 8:00- 16:00 hod.).Pro žáky ŘMV ve škole platí upřednostňovat zapisování požadavků na učebně AT (!!!zapisovat se čitelně!!!). TEL: 777 750 588 – po dobu prázdnin, víkendů, svátků a mimo uvedené časy, není v provozu-pouze nepravidelný příjem sms. Požadavky zaslané mimo uvedenou dobu, nebo bez uvedení jména!!!, třídy!!!, nebudou zadány do plánu v následujícím týdnu!!! 

Plán jízd: 4.3. – 8.3. 2024

PJ_10_sudý_2024⇐ 

!!!Výměny jízd pouze v nutných případech!!!

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “INFORMACE KE ZKOUŠKÁM” a opravným zkouškám (PLATBY = ceník, termíny, místo, časy, průběh zkoušek, podmínky připuštění ke zkoušce …)!!!

===Z K O  U Š K Y===

Každé pondělí po testech, případně úterý dopoledne, si ověřte ještě případné změny v obsazení následujících zkoušek z jízd. Občas se někomu testy nepodaří, tak se na jejich místa může dostat někdo z čekajících na opravu.

BŘEZEN 2024

11.3.2024 – 12:00…TESTY: Erleba., Kvasni.?,

13.3.2024 – 8:00 AC Aréna…JÍZDY: Erleba.C+D, Kvasni.?,….

25.3. 2024 – 12:00…TESTY: Jurečko., Kučer., Hlavat., Herma., Daníče., Nová., Jark., Klickan., Svatušk., Čern, Krejč., …..

27.3.2024-cca 8:00 AC Aréna…JÍZDY: Růt., Jurečko., Kučer., Hlavat., Herma., Daníče., Nová., Jark., Klickan., Svatušk., Čern, Krejč.,

⇓ Info – čtěte až do konce

⇒ Bez žádosti  o zkoušku (písemné, ústní nebo sms potvrzenou účast) a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete předvedeni ke zkoušce. 

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce !!!

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, by tuto žádost měli podávat se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.
  • Před podáním žádosti na opravnou zkoušku je třeba také zaplatit každou opravnou zkoušku škole i Magistrátu (účetní doklad nebo výpis z banky).

⇒ PLATBY :

si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou. !!! Nenechávat na den zkoušek!!!

  • na Magistrátu (všechny zkoušky – první i opravné) – DOKLAD O ZAPLACENÍ SE PŘEDKLÁDÁ KOMISAŘI U ZKOUŠEK!!!
  • v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek – včetně testů!!!) – doklad kontroluje učitel u zkoušky – od října 2022 nebude učitel vybírat peníze  v den zkoušek!!!

⇒  VYŘAZENÍ Z VYKONÁNÍ  ZKOUŠKY:

pokud žadatel o zkoušku

  • nepředloží doklady o zaplacení Magistrátu (každé zkoušky) + škole (v případě opravné zkoušky)
  • neprokáže svoji totožnost platným dokladem (náhradní doklad o ztrátě se neuznává)