Plány jízd


 

Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!POŽADAVKY NA 4. TÝDEN

POSÍLEJTE DO ČTVRTKA 20.1. 2022 16:00 hodin. PO TOMTO TERMÍNU ZASLANÉ SMS JIŽ NEBUDOU ZADÁNY DO PLÁNU.!!! 

Plán jízd: 17.1. – 21.1.2022

PJ_03_lichý_2022

Pokud jste v karanténě, nebo nemocní, omlouvejte se včas a nechoďte na jízdu!!!

Na odpolední časy 14:00 – 20:00 je požadavků více než je možné odjet. Nelze proto vždy uspokojit všechny požadavky.

!!!!!!!Požadavky do plánu na 4. týden 2022 zasílejte od pondělí 17.1.2022 do čtvrtka 20.1.2022 vždy v čase od 8:00 do 16:00 hod. !!! TEL: 777 750 588. Požadavky zaslané od pátku do neděle, nebo beze jména, nebudou v plánu!!! 

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “informace ke zkouškám” (platby-ceník, termíny, místo, časy…)!!!

TESTY jsou každé pondělí. Po úspěšných testech probíhají JÍZDY od úterý do pátku.

Neodkládejte zkoušky zbytečně na pozdější termíny, bývají potom přeplněné a dřívější zůstávají neobsazené.

⇓⇓ TERMÍNY  ZKOUŠEK – LEDEN 2022 ⇓⇓

24.1. – TESTY…Mag. Lbc9:00:Lamk., Pehliva., Zuzáne., Vaníče.,

24.1. – TESTY…Mag. Lbc10:00: Koše., Zahrádk., Fíl., Rusná., Fenclov., Kopov., Doleža.,

26.1. – JÍZDY…AC Aréna-cca 8:00 (předběžně-bude upřesněno podle testů): Koše., Zahrádk., Fíl., Lamk., Rusná., Fenclov., Pehliva., Zuzáne., Kopov., Doleža., Vaníče., Krau. Štěp., Smetan.

 Bez předložení žádosti o zkoušku a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete připuštěni ke zkoušce.

Aktuální údaje (čas, místo, jména) najdete v plánu příslušného týdne.

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce:

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, tuto žádost podávají se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.

⇒ PLATBY :

  • na Magistrátu (všechny zkoušky) a v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek) si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou!!! Nenechávat na den zkoušek!!!