Plány jízd


 

Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!!!!! POŽADAVKY DO PLÁNU !!!!!!!

na  (ZÁŘÍ) 36. týden 2022 zasílejte od pondělí 29.8.2022 do čtvrtka!!! 1.9.2022 vždy v čase od 8:00 do 16:00 hod. !!! TEL: 777 750 588 (po dobu prázdnin a mimo uvedené časy je mimo provoz-pouze příjem sms). Požadavky zaslané od PÁTKU do PONDĚLÍ, nebo bez uvedení jména, nebudou v plánu!!! 

Plán jízd: 27.6. – 1.7.2022

PJ_26_sudý_2022⇐ 

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “informace ke zkouškám” (platby-ceník, termíny, místo, časy…)!!!

TESTY jsou každé pondělí (výjimečně ve středu odpoledne) na učebně Magistrátu LBC. Po úspěšných testech probíhají JÍZDY od pondělí do pátku.

Neodkládejte zkoušky zbytečně na pozdější termíny, bývají potom přeplněné a dřívější zůstávají neobsazené.

⇓⇓ TERMÍNY  ZKOUŠEK ⇓⇓

V průběhu letních prázdnin se zkoušky nekonají (čerpání dovolené), pouze předem dohodnuté MOTO!!! Na září se objednejte včas, zkoušky mohou být i v prvním školním týdnu!!!.

ČERVEN 2022 (Přednost na zkoušky mají, kdo jde na první termín testu nebo jízd)

27.6. 2022 – TESTY… Mag. Lbc – 14:30: 6x //Šve., Pěče., Eidrn., Trhlí., Löffle., Musi.

29.6.2022 – JÍZDY…AC Aréna – cca 8:00: 8x // Strna., Korsel., Löffle., Eidrn.OA?, Pěče.?NA+OA, Šve.?NA+OA, Trhlí.?NA+OA, Bents.OA?

 Bez předložení žádosti  o zkoušku (není nutné po ústní nebo sms dohodě a potvrzení termínu) a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete připuštěni ke zkoušce. 

Aktuální údaje (čas, místo, jména) najdete v plánu příslušného týdne.

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce:

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, tuto žádost podávají se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.

⇒ PLATBY :

  • na Magistrátu (všechny zkoušky) a v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek) si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou!!! Nenechávat na den zkoušek!!!