Plány jízd


Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!!!!! POŽADAVKY DO PLÁNU !!!!!!!

Na 36.týden 2024 (nový školní rok 2024/25) zasílejte od pondělí 26.8. 2024 do čtvrtka 29.8.2024 ( vždy 8:00- 16:00 hod.). Pro žáky ŘMV ve škole platí upřednostňovat zapisování požadavků na učebně AT (!!!zapisovat se čitelně!!!). TEL: 777 750 588 – po dobu prázdnin, víkendů, svátků a mimo uvedené časy, není v provozu-pouze nepravidelný příjem sms. Požadavky zaslané mimo uvedenou dobu, nebo bez uvedení jména!!!, třídy!!!, nebudou zadány do plánu v následujícím týdnu!!! 

 

Plán jízd: 00. 00. – 00. 00. 2024

PLÁN BUDE 1. TÝDEN V ZÁŘÍ

Soubor v PDF ke stažení.

00.00.2024

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “INFORMACE KE ZKOUŠKÁM” a opravným zkouškám (PLATBY = ceník, termíny, místo, časy, průběh zkoušek, podmínky připuštění ke zkoušce …)!!!

===Z K O  U Š K Y===

Každé pondělí po testech, případně úterý dopoledne, si ověřte ještě případné změny v obsazení následujících zkoušek z jízd. Občas se někomu testy nepodaří, tak se na jejich místa může dostat někdo z čekajících na opravu.

 

ZÁŘÍ 2024

??????? TERMÍNY BUDOU KONCEM SRPNA

 

⇓ Info – čtěte až do konce

⇒ Bez žádosti  o zkoušku (písemné, ústní nebo sms potvrzenou účast) a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete předvedeni ke zkoušce. 

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce !!!

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, by tuto žádost měli podávat se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.
  • Před podáním žádosti na opravnou zkoušku je třeba také zaplatit každou opravnou zkoušku škole i Magistrátu (účetní doklad nebo výpis z banky).

⇒ PLATBY :

si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou. !!! Nenechávat na den zkoušek!!!

  • na Magistrátu (všechny zkoušky – první i opravné) – DOKLAD O ZAPLACENÍ SE PŘEDKLÁDÁ KOMISAŘI U ZKOUŠEK!!!
  • v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek – včetně testů!!!) – doklad kontroluje učitel u zkoušky – od října 2022 nebude učitel vybírat peníze  v den zkoušek!!!

⇒  VYŘAZENÍ Z VYKONÁNÍ  ZKOUŠKY:

pokud žadatel o zkoušku

  • nepředloží doklady o zaplacení Magistrátu (každé zkoušky) + škole (v případě opravné zkoušky)
  • neprokáže svoji totožnost platným dokladem (náhradní doklad o ztrátě se neuznává)