Plány jízd


<

Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

Po dobu omezené školní výuky, do vyhlášení jiných opatření, zasílat požadavky do plánu od pondělí do čtvrtka v čase 8:00 – 16:00 hod. formou sms na č. tlf. 777 750 588 (vždy uvádějte své jméno!!!) . Platí pouze pro individuální kurzy, žáky (2019/2020)  AA, AB, AE a současnou D4. Ostatní žáci s povinnou výukou ŘMV, do odvolání opatření, bez praktických jízd (proto nezasílat sms do plánu). Požadavky v sms zprávě, u které není jméno, nejsou zadány do plánu.

 

OD 19.10.2020 – opatření Magistrátu LBC – pro jednaní s úřadem a pro platby na pokladně  je nutné se předem objednat!!! Žáci, kteří mají zkoušku v pondělí a v úterý, musí mít zaplacený poplatek na Mag. Kdo má zaplaceno, pošle sms na 777 750 588 (jméno, zaplaceno). Ten kdo nestihne zaplatit (pošle sms – jméno, nezaplaceno), dostaví se před Mag. v pondělí 19.10. 2020 ve 14:30 a v čase, který je autoškolou objednán, se poplatek zaplatí. Je možné, že se dostane i na některé žáky, kteří mají zkoušku ve středu a čtvrtek.

Opatření MML od 19.10.2020
Více informací na www.liberec.cz
!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

Plán jízd: 19.10. – 23.10. 2020

PJ_43_lichý_2020_zmeny1⇐ 

⇓⇓⇓ ZKOUŠKY – informace ⇓

!!! Pozor – čtěte “informace ke zkouškám” (platby, termíny, místo, časy…)!!!

Aktuální údaje (čas, místo, jména) najdete v plánu příslušného týdne.

TERMÍNY:

8.10. / 14.10 / 20.10. / 22.10. / 26.10. / všechny termíny jsou omezeny počtem žáků, přednost mají žáci s první zkouškou

19.10.2020…Test 15:30!!!…MML- Makarev. M., Makarev. T., Kudělk., Horá., Kročá., Morave. (jízdy jiný termín)

20.10.2020…Jízdy cca 8:30 AC Aréna – Kadeřábe., Wohlma., Novákov., , Stoyk., …..???(Fíl., Pokorn., Makarev.M., Makarev.T., Horá.?, Kudělk.?, Morave. )???

21.10.2020…Test 15:30!!!Lipnick., Morave., Kročá., Gábo.?, Horá.?Machat.,  Soldá., Škod., Znoji., …??

22.10.2020…Jízdy 13:00 AC ArénaLipnick., Morave., Kudělk.? , Kročá., Horá., Gábo., ……..???

26.10.2020…Test 8:30: Hrušk., …?

26.10.2020…Jízda cca 9:30: Ouví., Řezá., Hrušk., …???

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce: Od října 2020 bude nutné k ukončení výuky a výcviku a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, tuto žádost podávají se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.

⇒ PLATBY  na Magistrátu (všechny zkoušky) a v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek) si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou.

Bez předložení žádosti o zkoušku a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete přihlášeni ke zkoušce.