Plány jízd


 

Aktuální plány jízd:

Sledovat plán průběžně a případné změny včas hlásit. Zameškání jízdy bez včasné (24 hod. před jízdou) a přijatelné omluvy se platí podle ceníku.

!!!Sledujte denně informace, plán jízd a jeho případné změny!!!

!!!!!!! POŽADAVKY DO PLÁNU !!!!!!! 

na 38.týden!!! 2023 zasílejte od pondělí 18.9.2023 do čtvrtka!! 21.9.2023 – 16:00 hod. !!! TEL: 777 750 588 (po dobu prázdnin a mimo uvedené časy je mimo provoz-pouze nepravidelný příjem sms). Požadavky zaslané mimo uvedené dny, nebo bez uvedení jména!!!, třídy!!!, nebudou zadány do plánu v následujícím týdnu!!! 

Plán jízd: 18.9. – 22.9. 2023

PJ_38_sudý_2023

⇓ TERMÍNY ZKOUŠEK + INFO⇓

!!! Pozor – seznamte se v nabídce AŠ s odkazem na: “INFORMACE KE ZKOUŠKÁM” a opravným zkouškám (PLATBY = ceník, termíny, místo, časy, průběh zkoušek, podmínky připuštění ke zkoušce …)!!!

===Z K O  U Š K Y===

Každé pondělí po testech, případně úterý dopoledne, si ověřte ještě případné změny v obsazení následujících zkoušek z jízd. Občas se někomu testy nepodaří, tak se na jejich místa může dostat někdo z čekajících na opravu.

Termíny na opravné zkoušky budou v září, případně pouze doplnění do počtu míst v červnových termínech. Přednost mají žadatelé o první zkoušku.

 

ZÁŘÍ 2023:

20.9.2023… jízdy – cca 8:30: Daníče., Vojtě., Mal., Mihulk., Loren.?, Vlče.?

25.9.2023… testy – 11:00:

27.9.2023… jízdy – cca 9:00:

⇓ Info – čtěte až do konce

⇒ Bez žádosti  o zkoušku (písemné, ústní nebo sms potvrzenou účast) a zaplacených dokladů včetně dokladu o zaplacení kurzu, nebudete předvedeni ke zkoušce. 

!!! Žádost o předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce !!!

  • Od října 2020 je nutné k ukončení výuky a výcviku, a přihlášení na závěrečnou zkoušku podat v AŠ žádost (písemnou/sms nebo ústní) o ukončení kurzu a předvedení ke zkoušce/opravné zkoušce (ze Zákona č. 247/2000 Sb.). U žáků do 18-ti let, by tuto žádost měli podávat se svým souhlasem rodiče/zákonný zástupce.
  • Před podáním žádosti na opravnou zkoušku je třeba také zaplatit každou opravnou zkoušku škole i Magistrátu (účetní doklad nebo výpis z banky).

⇒ PLATBY :

si zajišťujte s dostatečným předstihem před zkouškou nebo opravnou zkouškou. !!! Nenechávat na den zkoušek!!!

  • na Magistrátu (všechny zkoušky – první i opravné) – DOKLAD O ZAPLACENÍ SE PŘEDKLÁDÁ KOMISAŘI U ZKOUŠEK!!!
  • v AŠ SŠaMŠ (v případě opravných zkoušek – včetně testů!!!) – doklad kontroluje učitel u zkoušky – od října 2022 nebude učitel vybírat peníze  v den zkoušek!!!

⇒  VYŘAZENÍ Z VYKONÁNÍ  ZKOUŠKY:

pokud žadatel o zkoušku

  • nepředloží doklady o zaplacení Magistrátu (každé zkoušky) + škole (v případě opravné zkoušky)
  • neprokáže svoji totožnost platným dokladem (náhradní doklad o ztrátě se neuznává)