Denní­ archí­v: 23.4.2024


Exkurze v rozvodně TR Bezděčín

V pondělí 22. dubna 2024 navštívila třída E2c rozvodnu TR Bezděčín 400/220/110 kV. V průběhu exkurze se budoucí elektrikáři podívali do kabelového prostoru, HDO rozvodny nebo k diesel agregátu.