Přihlašování k maturitní zkoušce 2022


  • 11. byli maturantům rozdány přihlášky k MZ 2022
  • Po vyplnění přihlášek k MZ 2022 jim bude vytištěn výpis z přihlášky
  • Maturanti stvrdí správnost údajů svým podpisem

Ostatní žadatelé o vykonání MZ 2022 musí do 30. 11. 2021 odevzdat ZŘ vyplněnou přihlášku k MZ 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce si můžete stáhnout zde:

Přihláška k maturitní zkoušce