Termíny podzimních maturitních zkoušek


Písemné MZ – budou stanoveny MŠMT v srpnu 2020

Praktické MZ – 7. 9. 2020

Ústní MZ – 14. 9. 2020