Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce


Žák obdrží výpis z přihlášky z informačního systému CERMAT potvrzený ředitelem školy a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených.Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/ 2009 § 4 odst. 8.

Studenti se dostaví k Bc. Křížovi pro výpisy z přihlášky 3.7.2018.

V případě, že se student nemůže dostavit kontaktuje pana Bc. Kříže na email (kriz.kristian@ssams.cz).

Předávání výpisů z přihlášek