Výpisy z přihlášky k Maturitní zkoušce podzim 2020


Škola pošle žákovi do 31. 7. 2020 potvrzený výpis z přihlášky.

V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.

Není nutné, aby každý z žáků zasílal škole zpátky potvrzení o tom, že výpis obsahuje správné údaje.

Žáci nemusí chodit do školy podepisovat výpisy z přihlášky.