Důležité termíny podzimních maturitních zkoušek


25. 6. 2018

  • poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

4. 7. 2018

  • poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ.

15. 8. 2018

  • nejzazší termín pro zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2017 ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

16. 8. 2018

  • zpřístupnění možnosti generování pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017 k poskytnutí žákům.

3. -5. 9. 2018

  • písemné maturitní zkoušky na spádových školách