Podzimní termíny maturitních zkoušek


Písemné maturitní zkoušky

  • Jednotné zkušební schéma písemných MZ bude zveřejněno MŠMT 15.8.2018

Praktické maturitní zkoušky

  • 6. 9. 2018

Ústní maturitní zkoušky

  • 13. 9. 2018