Maturitní zkoušky – podzim 2023


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2023.

JZS_podzim-2023_Sdeleni-MSMT

JZS_podzim-2023_prilohy_1-7

JZS_podzim-2023_priloha 8