Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky


Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – opravný termín. Protokoly pro jednotlivé třídy jsou v přiložených PDF souborech:

Třída N2

Třída D4

Třída M4