Přehled důležitých termínů maturitní zkoušky podzim 2019


  • 25. 6. Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.
  • 3. 7. Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.
  • 15. 8. MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.
  • 16. 8. Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  • 2. – 6. 9. Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách.

V případě dotazů se můžete obracet na náš Helpdesk CERMATu na tel. 224 507 507 nebo na e-mailové adrese info@cermat.cz.