Podzimní maturitní zkouška


Studenti, kteří neuspěli u DT v jarním, ani v mimořádném termínu MZ a studenti, kteří neuspěli u ústní části MZ si musí znovu podat přihlášku k MZ 2021 podzim. Nejpozději do 23.7.2021

Přihlášku odevzdají osobně na sekretariátu školy nebo jí vyplněnou pošlou elektronicky na adresu: hejatkova.daniela@ssams.cz

Termíny pro podzimní MZ 2021

  • Písemné DT určí MŠMT v polovině srpna
  • Praktické MZ 6. 9. 2021
  • Ústní MZ 13. 9. 2021

Přihláška k maturitní zkoušce

Podzimní maturitní zkouška 2021