IQLandia – projekt NAKAP


Žáci tříd A1a, A3a a E3a se zúčastnili projektového dne v IQLandii, jehož téma bylo Planeta Země a Vesmír. Po živě moderovaném vzdělávacím pořadu v planetáriu žáci pracovali v expozici s tématickými pracovními listy. Film Cesta časem v planetáriu na závěr ucelila a snad i upevnila získané vědomosti.