Rozvrh závěrečných zkoušek


Termíny závěrečných učňovských zkoušek ve školním roce 2023/2024 jsou stanoveny následovně:

  • Písemné závěreční zkoušky: 3. 6. 2024
  • Praktické závěrečné zkoušky: 5.–13. 6. 2024
  • Ústní závěrečné zkoušky: 19.–21. 6. 2024