Distanční výuka


Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje probíhá ve škole částečná změna formy vyučování. Pro teoretickou výuku platí od středy 7. října 2020 distanční výuka. Odborný výcvik a autoškola zůstávají v provozu beze změn – prezenční formou. Distanční výuka teorie probíhá podle aktuálního rozvrhu v programu Microsoft Teams.

Nařízení pro liberecký okres bude předběžně platit do 18. října letošního roku.

Sledujte prosím aktuální pokyny MŠMT, KÚLK a stránky školy.

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel školy