Duševní hygiena


V Krajské vědecké knihovně v Liberci proběhla 23. 2. 2022 v rámci Týdne pro neziskový sektor beseda na téma Duševní hygiena. Žáci tříd A1e a E3a besedovali k otázkám nejen sebeúcty a respektu, ale i k možným pracovním problémům a komplikacím.