Exkurze ve spalovně


Žáci tříd D2, D3 a E1 se navštívili libereckou spalovnu provozovanou společností Termizo a.s.