Informace o provozu školy od 26.4.2021


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle nařízení MŠMT bude od 26. 4. 2021 probíhat výuka v odborném výcviku všech ročníků školy prezenční formou. Teoretická výuka bude i nadále distanční.

V pondělí 26. 4. 2021 bude v 8.00 hodin zahájena prezenční výuka v dílnách odborného výcviku podle platného rozvrhu – lichý týden.

Žáci se shromáždí po skupinkách před dílnami odborného výcviku.

Testování žáků budou organizovat jednotliví učitelé odborného výcviku podle skupin. Po otestování bude probíhat standardní odborný výcvik.

 

Testovat se nemusí žáci, kteří se prokáží:

– negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,

– potvrzením o prodělání onemocnění COVID -19, které vystavilo zdravotnické zařízení

– mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Žáci musí mít po celou dobu výuky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (nanorouška).

Odborný výcvik bude probíhat pouze v dílnách odborného výcviku školy.

Školní jídelna funguje bez omezení. Je nutné si objednat předem oběd – nejlépe elektronicky na stránkách jídelny Gastron.

Internát pro ubytované žáky bude v provozu od neděle 25. 4. 2021

Individuální konzultace jsou povolené po domluvě s vyučujícím. Žáci se netestují.

Jsou možné i skupinové konzultace maximálně šesti žáků. V případě skupinových konzultací je nutné otestovat i žáky v teoretické výuce.

 

Těším se na setkání

Zdeněk Krabs

V Liberci 21. 4. 2021