IQLandia a projekt NAKAP


Třídy D1, D2 a D3 navštívily díky projektu NAKAP IQLandii. Projektový den měl téma Planeta Země a vesmír. V první části žáci navštívili planetárium, kde se zúčastnili živě uváděného pořadu „Všichni jsme hvězdy“, který se dotkl teorií vzniku a vývoje vesmíru, životních cyklů hvězd s ohledem na tvorbu chemických prvků, potřebných pro stavbu živých organismů, na řadu přišla i tematika supernov, mlhovin či objektů s extrémní hustotou, jakými jsou neutronové hvězdy a černé díry.

Druhou částí programu byla návštěva expozice Kosmo s tematickým pracovním listem.

V poslední části žáci opět navštívili planetárium, kde zhlédli film „Cesta časem“. Snímek je provedl od vzniku vesmíru, přes zrod hvězd, formování Mléčné dráhy a jiných galaxií, proces vzniku Sluneční soustavy a geologická období Země až po současnost.