IQLANDIA LIBEREC 13. 4. 2022


Dne

13.4. se třídy D1 a M1 zúčastnily za doprovodu paní učitelek Honsejkové a Kovářové exkurze do IQLANDIE. Součástí celé akce byla přednáška a následná prohlídka expozice. Výstava MatematikUm obsahuje soubor didaktických pomůcek a programů, které jsou zaměřené na kritická místa učiva a matematiku v praxi. Zprostředkovávají žákům matematiku zcela novým způsobem, který jim ukáže, jak používat matematiku každý den i mimo školu, a že její hlubší pochopení nám pomáhá lépe chápat a objevovat svět kolem nás.