Výsledky přijímacích zkoušek – učební obory


  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 26-57-H/01 Autoelektrikář
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Výsledky přijímacích zkoušek – učební obory

Stáhnout (PDF, 221KB)

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 6.5.2022

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 22.4.2022