IQLandia – projekt NAKAP


Téma Jaderný program bylo náplní dalšího projektového dne, kterého se zúčastnily třídy E2b, M2 a N2. Součástí byly laboratorní práce, kde žáci měli možnost provést řadu měření – zjistit, který materiál nejlépe pohlcuje jádra helia, jak tuto schopnost ovlivňuje vzdálenost od zdroje záření a podobně. V expozici zpracovávali do pracovních listů informace z oblasti živlů a alternativních zdrojů energie. Na závěr shlédli projekci v planetáriu Výpravy ke hvězdám.