Krizová opatření


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle pokynů MŠMT bude od středy 25. 11. 2020 probíhat prezenční výuka žáků závěrečných ročníků maturitních i učebních oborů. 

Ostatní ročníky budou mít teoretickou výuku nadále distanční. Využívané výukové prostředí v dálkové výuce pro celou školu je Microsoft Teams

Odborný výcvik všech žáků školy bude probíhat od 25. 11. 2020 prezenční formou v dílnách odborného výcviku školy, nebo ve firmách, které zajišťují odborný výcvik smluvně.

Teoretická výuka i odborný výcvik budou organizovány podle standardního rozvrhu.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Těším se na setkání v reálné škole.

 V Liberci 20. 11. 2020

  

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ