Krizová opatření


Vážení žáci, vážení rodiče,

podle nových krizových opatření vlády bude od 14. 10. 2020 probíhat teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Využívané výukové prostředí pro celou školu je Microsoft Teams.  Vzdělávání nebude probíhat v období podzimních prázdnin a 26. – 27. 10. 2020.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Hodně zdraví a studijního úsilí.

 V Liberci 14. 10. 2020

  

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ