Náhradní rozvrh pro všechny ročníky od 9.6.2020


Dle nařízení ministerstva školství:

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

Náhradní rozvrh vzhledem k mimořádným opatřením a nařízení MŠMT. Denní rozvrh bude vyvěšen ve třídě, na stránkách školy a na nástěnce v šatně

 

Vydávání vysvědčení 30.6.2020 – 1.vyučovací hodiny od 8:00