Organizace závěrečné zkoušky pro učební obory 2023/2024


Ve školním roce 2023/2024 zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a její novela č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.)

Písemná zkouška

Doba trvání – max. 240 min. Témata k jednotné písemné zkoušce se generují z banky úkolů a žáci je obdrží až v den a hodinu písemné zkoušky. V jednotném zadání je zařazen do zkoušky také test, který žáci zpracovávají jako součást tématu, dále jsou obsahem otevřené otázky, nákresy apod. Žákům jsou k dispozici pouze okruhy témat jednotlivých oborů pro školní rok 2023/24.

Praktická zkouška

Počet témat praktické zkoušky není vyhláškou fixně stanoven a v jednotném zadání jednotlivých oborů se liší podle charakteru a potřeb oboru. Zkouška trvá dle potřeby, nejdéle však 7 hodin v daný den. Praktickou zkoušku lze konat ve škole a u oborů 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář také ve firmě.

Ústní zkouška

Škola vybere z jednotného zadání 25–30 témat. Žák si z nich jedno téma vylosuje. Na základě vybraných témat škola stanovuje tzv. obsahové okruhy, tedy obecněji formulované otázky, které žáci dostanou od vyučujících pro přípravu na závěrečnou zkoušku. Anotace k vybraným tématům mohou být předány žákům ke konci března. Vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut. Otázky ze světa práce, které jsou součástí ústní zkoušky, ke stažení ZDE.

Opravné zkoušky

Jestliže má žák z některé části (nebo částí) závěrečné zkoušky (z písemné nebo praktické nebo ústní) nedostatečnou, koná opravnou zkoušku. Opravnou zkoušku koná nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, a to v září a v červnu. Žák musí podat žádost o opakování zkoušky, kterou lze stáhnout ZDE. Pro červnový opravný termín je nutné podat Žádost o opakování zkoušky nejpozději do 27. 5. 2024. Pro zářijový opravný termín nejpozději 2. 9. 2024.

Harmonogram závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/2024

Komise závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/2024:

Třída A3a | Třída A3b | Třída A3e | Třída E3a | Třída E3b | Třída E3d

Rozpis písemných, praktických a ústních závěrečných zkoušek pro školní rok 2023/24 bude doplněn po klasifikační poradě 27. 5. 2024.