Plán práce výchovného poradce na školní rok 2022/2023


PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK

2022/2023

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:

 

Úterý                                       9:50 – 11:30

Čtvrtek                                    11:30 – 13:20

Středa, čtvrtek, pátek             7:45 – 8:00

 

 

kabinet TV – suterén (u hlavního vstupu do budovy)

 

 1. informace na poradách učitelů a učitelů OV o řešených problémech (při zachování diskrétnosti)
 2. spolupráce s třídními učiteli a učiteli OV, společná řešení a jednání, návrh na opatření
 3. operativní řešení konkrétních problémů prospěchových, kázeňských, osobních, vztahových a podobně
 4. účast na seminářích výchovných poradců pořádaných pedagogicko – psychologickou poradnou v Liberci a dalšími subjekty zabývajícími se výchovou mládeže
 5. vzájemná spolupráce s PP poradnou, využívání jejich služeb – testy, vyšetření, SPC, Nautis – národní ústav pro autismus, z. ú.
 6. využívání nabídky Střediska výchovné péče pro děti a mládež (Čáp) v Liberci – besedy pro žáky
 7. spolupráce se školním metodikem prevence
 8. stálá péče o žáky s SPU – dyslexie, dysortografie, dysgrafie a podobně, podpořena příručkou podpůrných opatření.
 9. informace o dalších možnostech studia (SŠ, VOŠ, VŠ)
 10. informace o pracovním zařazení žáků posledních ročníků studia
 11. kontrola, ověřování a potvrzování přihlášek na vysoké školy – u maturitních ročníků
 12. spolupráce s vychovateli ubytovaných žáků
 13. vyhodnocování neomluvené, nebo zvýšené omluvené absence žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy
 14. účast na školních výchovných komisích – řešení neomluvené absence nad 10 hodin, řešení kázeňských problémů
 15. aktualizace informací na nástěnce výchovného poradenství
 16. předávání informací z nově vydávaného časopisu Student-in a půjčování tohoto časopisu především maturitním ročníkům, učitelské noviny – seznam VŠ, VOŠ, SŠ
 17. informace a pomoc žákům maturitních a závěrečných ročníků s potvrzením a vyšetřením v PPP Liberec – PUP MZ k maturitním a závěrečným zkouškám
 18. vedení záznamů z jednání se žáky a rodiči
 19. evidence potvrzení posudků žáků s ADHD/ADD
 20. organizace náborových setkání, např. náborové středisko armády ČR, Policie ČR
 21. předání potvrzení o souhlasu s poskytováním poradenských služeb podle vyhlášky 72/2005 Sb., § 1, odst. 2 – evidence třídní učitelé

 

 

 

V Liberci 30. srpna 2022                                                        Mgr. P. Picková, výchovná poradkyně