Pozvánky k maturitní zkoušce


Studenti, kteří se hlásí k opravné MZ 2017-jarní termín, si přijdou k zástupci ředitele podepsat převzetí pozvánek k MZ 2017.

Pozvánky k MZ 2017 jaro