PP klub CYKLUS ATRAKTIVNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ


Pedagogicko – psychologická poradna
Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
tel. 482 710 517, e-mail: rokosova@pppliberec.cz
PP klub
CYKLUS ATRAKTIVNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ

PROGRAM JE URČEN PRO STUDENTY VŠECH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
A JE ZDARMA
10 setkání se bude konat v rozmezí jednou za 3-4 týdny vždy ve středu od 16:00 do 18:00 hod. ve školícím salónku Domova mládeže SŠ strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec 2.
Výtah z programu:
– sebepoznávací techniky
– interpersonální vnímání
– nácvik komunikace a sociálních dovedností
– stimulace osobního rozvoje
– projektivní techniky
– schopnost empatie
– týmová spolupráce
– předcházení rizikovým jevům v chování jedince
– sociální tematika
– umění asertivity
– prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
– řešení konfliktů a další

První setkání se bude konat 13. 11. 2019 od 16:00
Účastníci kurzu získají osvědčení, které mohou přiložit k přihlášce na zvolenou vysokou školu (studium psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky a dalších humanitních oborů).
Zájemci se mohou hlásit lektorce Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz
Lektoři: Mgr. Jan Žitný Mgr. BcA. Lenka Rokosová