PP klub


Pedagogicko – psychologická poradna

Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2

tel. 482 710 517, e-mail: rokosova@pppliberec.cz

PP klub

CYKLUS ATRAKTIVNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SETKÁNÍ

 

 

PROGRAM JE URČEN PRO STUDENTY VŠECH ROČNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

A JE ZDARMA

 

10 setkání se bude konat v rozmezí jednou za 3-4 týdny vždy v úterý od 16:00 do 18:00 hod. přímo v nové PPP Liberec, Truhlářská 360/3, Liberec 2. (Další termíny setkání: 2021 – 9.11., 7.12., 2022 – 4.1., 25.1., 22.2., 15.3., 12.4., 3.5., 24.5., 16.6.)

 

Výtah z programu:

 • sebepoznávací techniky
 • interpersonální vnímání
 • nácvik komunikace a sociálních dovedností
 • stimulace osobního rozvoje
 • projektivní techniky
 • schopnost empatie
 • týmová spolupráce
 • předcházení rizikovým jevům v chování jedince
 • sociální tematika
 • umění asertivity
 • prvky psychoterapie, psychodramatu, arteterapie
 • řešení konfliktů a další

 

První setkání se bude konat 9. 11. 2021 od 16:00

Účastníci kurzu získají osvědčení, které mohou přiložit k přihlášce na zvolenou vysokou školu (studium psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky a dalších humanitních oborů).

Lektoři: Mgr. Jan Žitný, Mgr. BcA. Lenka Rokosová, zájemci se mohou hlásit přímo lektorce Lence Rokosové na email: rokosova@pppliberec.cz