Školení řidičů


Dne 22.10.2016 a 5.11.2016 se uskuteční školení profesní způsobilosti řidiče, § 48 zák. č. 247/2000 Sb., O získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů.

Zahájení výuky je v sobotu 22.10.2016 a 5.11.2016 od 8.00 hod v učebně č.22 a č.23  Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, přísp. org.

Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese baresova.jitka@ssams.cz (uveďte jméno a příjmení, datum narození a bydliště, a dále skupinu Vašeho řidičského oprávnění), případně na telefonu 777 750 585, 777 750 588.

Platba za školení proběhne na místě v hotovosti: 700,- Kč/osobu.

Školení řidičů04444