SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ PRO II. ROČNÍKY


Konaní sportovně turistického kurzu v termínech:

16. – 20. 5. 2022  pro třídy A2A, A2E, M2, D2

23. – 27. 5. 2022 pro třídy A2B, E2A, E2B