Sportovně turistický kurz


Ve měsíci květnu se bude konat 2. ročník sportovně turistického kurzu

Pro třídy A2b, M2, D2 ve dnech 15. – 19. 5. 2017
Pro třídy A2a, A2e, E2a, E2b ve dnech 22. – 26. 5. 2017

Potřebné informace a pokyny předají vyučující TV

Sportovně turistický kurz 2.ročník