Sportovní týdny 2023


Sportovní týden pro třídy A2a, A2e, M2 a D2 proběhne v termínu 15.-19. 5. 2023.

Sportovní týden pro třídy A2b, Ea2 a E2b proběhne v termínu 22.-26. 5. 2023.

Účast je povinná i pro studenty uvolněné z TV!

Bližší informace o průběhu a časový harmonogram naleznete v tomto PDF – Sportovní týden 2023