Testování čtenářské gramotnosti


Ve dnech 10. a 11. 5 2016 na pokyn ČŠI proběhne testování čtenářské gramotnosti žáků 1. ročníků učebních oborů.