WORKSHOP 31. 3. 2023


WORKSHOP
Dne 31.3. 2023 se v Liberci v konferenčním sále hotelu Pytloun Grand Imperial konal studentský workshop organizovaný Fakultou dopravní ČVUT v Praze. Workshop bude následně sloužit jako základ pro studii, která si vytyčila za cíl zpracovat dopravní vizi kraje do roku 2050+. Výsledkem bude také upozornění na příležitosti, ale především nedostatky LK v souvislosti s dopravní koncepcí kraje.
Akce se zúčastnili 4 vybraní studenti ze tříd D2 a D3