Výsledky přijímacího řízení pro učební obory


Školní rok 2023/2024

Učební obory

  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 26-57-H/01 Autoelektrikář
  • 26-51-H/01 Elektrikář
  • 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 10. 5. 2023

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zveřejněno 24.4.2023

Výsledky učební obory

Stáhnout (PDF, 220KB)