Geoinformatika v terénu


Dne 18. května 2018 si žáci třídy E3a vyzkoušeli geoinformatiku v terénu. Pomocí pracovního listu, souřadnic a jednoduché matematiky hledali zajímavosti z liberecké historie.