Organizace výuky od 4.1.2021


Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě informací MŠMT se od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 realizuje teoretická výuka i odborný výcvik všech žáků školy pouze distančním způsobem. Výuka bude nadále probíhat podle standardního rozvrhu. Využívané výukové prostředí pro celou školu je Microsoft Teams.  Online výuka bude kombinovaná se zadáním samostatné práce. Konkrétní rozložení bude koordinovat vyučující daného předmětu.

Distanční způsob výuky je pro žáky organizován i v některých oborech odborného výcviku. Tento způsob výuky však odborný výcvik nahradit nemůže ani částečně. Věnujte proto zvýšenou pozornost teoretické výuce.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Vím, že rok 2021 nezačal podle našich představ. Vývoj režimu výuky lze dopředu jen těžko předpovídat.

Dovolte mi poděkovat Vám za práci odvedenou v roce 2020. Rád bych Vám popřál v roce 2021 především pevné zdraví, štěstí a lepší podmínky pro vzdělávání než v roce minulém.

 

V Liberci 31. 12. 2020

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ