Organizace výuky


Vážení žáci, vážení rodiče,

pravidla o provozu školy platná od 4. 1. 2021 platí nově do odvolání. Výuka probíhá pouze distanční formou pro všechny žáky školy.

Od pondělí 18. 1. 2021 jsou v souladu s nařízením MŠMT umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace se uskuteční po domluvě žáka s učitelem ve škole.

Konzultace mohou využít všichni žáci v teoretické výuce i v odborném výcviku. Především je to příležitost pro žáky posledních ročníků studia.

Předávání pololetního vysvědčení (výpisu) bude organizováno podle aktuálních hygienických opatření. Škola se bude řídit pokyny MŠMT:

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola však vždy sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (například formou zpřístupnění ve školním informačním systému, nebo prostým sdělení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.) a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Informace o osobním převzetí vysvědčení bude všem žákům sdělena prostřednictvím Školy on line. Také tam naleznete pololetní hodnocení.

Školní jídelna funguje pro žáky bez omezení.

V případě nejasností kontaktujte svého třídního učitele, případně koordinátora ICT Ing. Vícha.

Sledujte prosím stránky školy a MŠMT. Pravidla pro vzdělávání se mohou aktuálně měnit.

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí.

V Liberci 13. 1. 2021

 

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.

ředitel SŠ a MŚ