Platba – sdružení zákonných zástupců


Příspěvek ve výši 500 Kč do Sdružení zákonných zástupců lze uhradit hotově u třídního učitele nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny číslo: 980849359/0800.
Do textu příkazu uveďte jméno žáka + jméno třídního učitele nebo třídu.