Aktuality 2014


Realizace projektu Spolupráce SOŠaG na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích, jehož řešitelem je Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, je u svého závěru. V průběhu realizace projektu se nám podařilo bohatě naplnit vytčené cíle stran počtu podpořených osob. Za trvání projektu bylo podpořeno celkem 1345 žáků základních škol, což více než dvojnásobně přesahuje plán počtu participujících žáků (600 žáků). Strojírenskou a elektrotechnickou dílnu tak navštívilo celkem 543 dívek a 802 chlapců, kteří si vedle praktických dovedností odnesli také drobné vlastnoručně zhotovené výrobky.

Dokumenty k projektu