Šablony SŠ a VOŠ II


Podrobnější informace o projektu:

Škola realizuje  od 1.9.2019 do 31.8.2021 projekt Šablony SŠ a VOŠ II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012783

V rámci projektu realizuje tyto aktivity:

7d) Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

7f)  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální
podpora SŠ

7g) Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Šablony SŠ a VOŠ II

Stáhnout (PDF, 75KB)