Šablony SŠ a VOŠ I


Podrobnější informace o projektu:

Škola realizuje od 1.9.2017 do 31.8.2019 projekt Šablony SŠ a VOŠ I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006100

V rámci projektu realizuje tyto aktivity:

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

III/1.4 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Šablony pro SŠ a VOŠ

Stáhnout (PDF, 73KB)