Šablony MŠ a ZŠ I


Podrobnější informace o projektu:

Škola realizuje od 1.9.2017 do 31.8.2019 projekt Šablony SŠ a VOŠ I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006012

V rámci projektu realizuje tyto aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Šablony pro MŠ a ZŠ

Stáhnout (PDF, 73KB)