Výchovný poradce, školní metodik prevence


Výchovný poradce

Plán práce  výchovného poradce na aktuální školní rok 2022/2023 – Mgr. Petra Picková

 

Školní metodik prevence

Plán práce a preventivní program školního metodika prevence na aktuální školní rok 2022/2023 – Mgr. Petra Novotná