Výchovný poradce, školní metodik prevence


Výchovný poradce

Plán práce výchovného poradce na aktuální školní rok 2023/2024 – Mgr. Petra Picková

 

Školní metodik prevence

Plán práce a preventivní program školního metodika prevence na aktuální školní rok 2023/2024 – Mgr. Petra Novotná