Měsíční archív: Září 2014


Aktuality 2014

Realizace projektu Spolupráce SOŠaG na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích, jehož řešitelem je Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, je u svého závěru. V průběhu realizace projektu se nám podařilo bohatě naplnit vytčené cíle stran počtu podpořených osob. Za trvání projektu bylo podpořeno […]


Platba – sdružení zákonných zástupců

Příspěvek ve výši 500 Kč do Sdružení zákonných zástupců lze uhradit hotově u třídního učitele nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny číslo: 980849359/0800. Do textu příkazu uveďte jméno žáka + jméno třídního učitele nebo třídu.