Roční archív: 2014


Den otevřených dveří 2015

Přijďte nás navštívit na 2.den otevřených dveří! Čtvrtek 15.ledna 2015 od 9 do 15 hodin Seznámíme Vás s moderním vybavením školy a ukážeme co Vám může nabídnout studium u nás. Aktualizace 23.12.2014 prodloužili jsme pro Vás dobu do 15 hodin.


Seznam nářadí pro odborný výcvik

Studijní obory Sezam nářadí a pomůcek pro studijní obory (Mechanik elektrotechnik a Dopravní prostředky) naleznete zde: Seznam nářadí pro odborný výcvik – studijní obory Učební obory Sezam nářadí a pomůcek pro učební obory elektro naleznete zde: Seznam nářadí pro odborný výcvik – Elektrikář_ Elektrikář – silnoproud_ Elektromechanik pro zařízení a […]


Lyžařský kurz 2015

Pokyny pro účastníky povinného lyžařského kurzu v I. ročníku Od 4.1.2015 do 9.1.2015 se koná povinný lyžařský kurz pro I. ročníky. Kurz bude probíhat na Tanvaldském Špičáku, ubytování a stravování je zajištěno na Chatě Permon. Cena kurzu je 2300,-Kč. Částku lze rozdělit do více splátek. Do 30.9.2014 nutné odevzdat závaznou […]


Den otevřených dveří 2014

Přijďte nás navštívit na den otevřených dveří! Pátek 5.prosince 2014 od 12 do 17 hodin Sobota 6. prosince 2014 od 9 do 12 hodin Seznámíme Vás s moderním vybavením školy a ukážeme co Vám může nabídnout studium u nás.


Nový web

Dne 21.10. 2014 byl spuštěn tento nový web ! Veškeré dokumenty a informace ze starého webu byly přeneseny na tento nový web. V případě, že byste se na novém webu nemohli rychle zorientovat starý web je přístupný na této adrese: old.ssams.cz V případě výskytu chyb či nedostatků prosím kontaktujte administrátora […]


Formuláře

Žádost o řidičské oprávnění (!!!pozor!!! – je nutné vytisknout obě strany na jeden list papíru) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Žádost o předvedení k opravné zkoušce


Informace ke zkouškám

⇒Testy se provádí po ukončení výuky a výcviku na Magistrátu v Liberci ve 2. patře. V současné době se konají v pondělí podle časů přidělených jednotlivým autoškolám (rozpis termínů na jednotlivý měsíc je u plánu jízd a je třeba se dostavit před stanoveným časem). Za první zkoušku je nutné na pokladně […]


Materiály

K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky. V závěru učebnice pak jistě využijete i tzv. ostré testy, včetně tabulek pro zápis vašich odpovědí a vyhodnocovacích […]


Ceník

Žáci v učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář a maturitním oboru Dopravní prostředky mají ZDARMA povinnou výuku, výcvik a první zkoušku pro skupiny B + C (platí si pouze poplatek za všechny opravné zkoušky ve škole podle platného ceníku + na Magistrátě LBC). Po jeho absolvování a úspěšném ukončení závěrečnou zkouškou mohou ve […]


Informace

Autoškola Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15 provádí výuku a výcvik v řízení motorových vozidel skupin AM,A1,A2,B, C, C+E, D,D+E Výhody naší autoškoly: cena dostupná pro všechny, platba na účet školy ochotní a flexibilní lektoři – naši zaměstnanci vybrané obory SŠaMŠ ( Automechanik, Autoelektrikář a Dopravní prostředky”) […]


Aktuality 2014

Realizace projektu Spolupráce SOŠaG na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích, jehož řešitelem je Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, je u svého závěru. V průběhu realizace projektu se nám podařilo bohatě naplnit vytčené cíle stran počtu podpořených osob. Za trvání projektu bylo podpořeno […]


Platba – sdružení zákonných zástupců

Příspěvek ve výši 500 Kč do Sdružení zákonných zástupců lze uhradit hotově u třídního učitele nebo bezhotovostním převodem na účet u České spořitelny číslo: 980849359/0800. Do textu příkazu uveďte jméno žáka + jméno třídního učitele nebo třídu.


Informační technologie

Tyto požadavky se vztahují pro předměty informační a komunikační technologie, počítače, základy práce s počítačem, programování, mikropočítače. Předměty vyučované v jednotlivých oborech naleznete ve studijním plánu daného oboru. Následující požadavky jsou po celou dobu studia.


Elektro předměty

Tyto požadavky se vztahují pro předměty autoelektronika, bezpečnostní systémy, číslicová technika, elektronika, elektrotechnika, eletronická měření, elektrické stroje a přístoje, elektrotechnická měření, rozvodná zařízení, řídící systémy, stroje a zařízení, výdaty, zabezpečovací technika, základy automatizace, základy elektrotechniky. Předměty vyučované v jednotlivých oborech naleznete ve studijním plánu daného oboru. Následující požadavky jsou po celou […]


Automobilové předměty

Tyto požadavky se vztahují pro předměty automobily, opravárenství a diagnostika, strojírenství, technické kreslení, materiály a technologie, řízení motorových vozidel, strojírenská technologie, technická dokumentace. Předměty vyučované v jednotlivých oborech naleznete ve studijním plánu daného oboru. Následující požadavky jsou po celou dobu studia.


Český jazyk a literatura

Tyto požadavky se vztahují pro předměty český jazyk, český jazyk a literatura, dějepis. Předměty vyučované v jednotlivých oborech naleznete ve studijním plánu daného oboru. Následující požadavky jsou po celou dobu studia.


Žádost o přijetí/přestup

Vzor žádosti o přijetí / přestup v průběhu školního roku. Součástí žádosti o přijetí / přestup musí být kopie závěrečného (pololetního) vysvědčení, lékařské potvrzení (kromě oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář-slaboproud) a vyplnění Informační a kontaktní dotazník žáka.    


Stipendium

Vážení uchazeči, vážení rodiče, pod heslem “ZVOLTE SI DOBROU BUDOUCNOST, DEJTE ŠANCI ŘEMESLŮM” vyhlásil Liberecký kraj Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělávání. Na naší škole by se tento stipendijní program týkal tří učebních oborů, a to: 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 26-51-H/01 Elektrikář (slaboproud) […]


Mechanik elektrotechnik

Dvouleté nástavbové denní studium je studijní obor vhodný pro absolventy tříletých učebních elektrooborů. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru.


Autotronik

Dvouleté nástavbové denní studium je technický studijní obor vhodný pro absolventy tříletého učebního oboru automechanik nebo autoelektrikář. Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru: údržba, seřizování a složité opravy elektrického příslušenství motorových vozidel, práce s diagnostickou technikou. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.


Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Šířeji koncipovaný učební obor pro dívky i chlapce s možným výběrem zaměření: elektrotechnická zařízení – montáže, demontáže, zkoušení, měření, diagnostika, zabezpečování technického provozu a oprav výtahů a zdvihacích zařízení. Při přípravě absolventů je kladen důraz na elektrotechnické vzdělání, aplikované využití měřící a počítačové techniky. Absolventi najdou uplatnění především v oblasti údržby, oprav, výroby a […]


Elektrikář

Učební obor se zabývá slaboproudými obvody. Absolvent získá základní znalosti v analogové a číslicové technice. Absolventi najdou uplatnění v oblasti výroby a servisu elektronických zařízení.


Elektrikář – silnoproud

Učební obor se zabývá montáží, bytovou instalací, zkoušením, údržbou a opravou energetických zařízení, elektrorozvodných sítí a kabelových rozvodů, transformoven, elektrických strojů a elektrických zařízení všeho druhu. Absolvent najde uplatnění jako elektromechanik, provozní elektrikář, revizní technik, bezpečnostní technik, energetik. Může pracovat na stavbách, při montážích a demontážích elektrických zařízení bytových rozvodů, […]


Autoelektrikář

Absolvent bude umět provádět údržbu, seřizování a opravy motorových vozidel a navíc získá znalosti pro opravy elektrického a elektronického příslušenství vozidla. Ve výuce je využíváno moderních měřících a diagnostických zařízení. Žák tohoto oboru může získat řidičské oprávnění skupiny „B a C“ zdarma v povinném předmětu řízení motorových vozidel.


Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik

Absolvent bude umět provádět údržbu, seřizování a opravy motorových vozidel podle zvolené specializace s využitím moderních měřících a diagnostických metod a prostředků. Absolventi se mohou uplatnit v autoopravárenských provozech, zařízeních a dílnách. Také získají základní profesní předpoklady pro získání živnostenského oprávnění. Žák tohoto oboru může získat řidičské oprávnění skupin „B“ a „C“ […]


Mechanik elektrotechnik

Studijní obor zaměřený na číslicovou a řídící techniku nebo na zabezpečovací techniku. V prvních dvou ročnících výuka podle stejných učebních osnov, od třetího ročníku zaměření na obor pro sdělovací a zabezpečovací techniku nebo na obor pro číslicovou a řídící techniku. Žáci získají zkušenosti v oblastech elektrických měření, číslicové techniky, programování a výpočetní […]


Gymnazisté ve školních dílnách

V rámci evropského projektu InGenius a ve spolupráci se školními dílnami měli žáci sexty A možnost si vyzkoušet výrobu vlastních elektronických hracích kostek. Žáci si tak ověřili své vědomosti z matematiky a fyziky při výrobě praktického elektronického zařízení a zároveň si pod vedením zkušených učitelů odborné výuky vyzkoušeli pájení s mikropáječkami. […]


Automechanik junior

V letošním školním roce se našemu žákovi, Tomáši Vackovi ze třídy A3a podařil velký úspěch v soutěži Automechanik Junior 2012.Nejdříve ve školním kole se Tomáš umístil na výborném 2. místě a postoupil do krajského kola, které se konalo na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou 15. března 2012.V krajském kole se […]


AMJ 2012 se Žitavou

Ve středu 21. března 2012 se uskutečnilo již tradiční klání s naší partnerskou školou v sousední Žitavě. Jednalo se o souboj žáků oboru automechanik.Po testu na počítači to vypadalo na jasné vítězství našich žáků. Na pracovištích se však dovednosti srovnaly a nakonec zvítězila soutěžící ze Žitavy Sarah Klötzke. Pouze o […]


školní kolo AMJ

V úterý 21. února 2012 se uskutečnilo již tradiční školní kolo soutěže Automechanik Junior.Tato soutěž je určena žáků třetího ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel.V letošním roce se soutěže zúčastnilo 11 soutěžících, mezi nimi i jedna dívka. Výsledky školního kola (k nahlédnutí zde) odhalili přednosti, ale i slabiny jednotlivých soutěžících. Vzhledem […]


Staň se vědcem v iQparku

Žáci kvarty se ve středu 7.12.2011 účastnili programu Staň se vědcem v iQparku. Shlédli dvě science show – první s Van de Graafovým generátorem a druhou s ohni. Vyrobili si svítící sliz, vyzkoušeli si pokusy s tekutým dusíkem, pohráli s indukční elektrikou a mnohé další. Současně stihli plnit soutěžní úkoly –  […]


Harmonizační dny

Za krásného počasí v úterý 25.9.2012 se žáci M1, D1 a KVINTY sešli na letišti, aby si v týmech vyzkoušeli konstrukci vodních raket, vymýšlení loga i názvu týmu a měření výšky výstupu rakety.Všechny týmy také sebe a svou práci prezentovaly před ostatními. Zbyla chvíle i na návštěvu meteorologické stanice na […]


Gymnazisté v elektrodílnách

V pátek 20.6.2014 studenti přírodovědného bloku našeho jazykového gymnázia pod vedením skvělých mistrů pájeli v elektrotechnických dílnách elektronické hrací kostky. Všichni studenti byli úspěšní a domů si hrdě odnášeli fungující výrobky. Jak se jim při práci dařilo, můžete vidět na fotografiích.


MAT21 – optika v pokusech

Studenti odborných oborů naší školy měli v pondělí 2.6.2014 možnost shlédnout, jak členové kroužku MAT21 poznávají zákony paprskové optiky. Chování paprsků mohli pozorovat ve vodě i ve vzduchu. Měli možnost na vlastní oči vidět, jak funguje lom světla a totální odraz. Pomocí láhve s vodou s trochou mléka poznali, proč […]


MAT21 na hvězdárně

Vybraní studenti školy navštívili v rámci projektu Materiály pro 21.století v pondělí 26.5.2014 večer hvězdárnu v Mladé Boleslavi. Termín byl zvolen tak, aby mohli pozorovat Saturn, Mars, Jupiter a Merkur. Planety, které jsou v tomto období pozorovatelné krátce po západu Slunce. Bohužel, kvůli zatažené obloze se museli spojit s pozorováním pozemských […]


MAT21 a iQLANDIA

Ve čtvrtek 24.4.2014 se žáci tříd M2 a SEXTY podívali díky podpoře projektu MAT21 do nově otevřené iQlandie. Měli možnost se zábavnou formou seznámit s fyzikálními zákony, biologií člověka, základy geologie, doplnit si sexuální výchovu, vyzkoušet trenažér pro trénink kosmonautů, podívat se na Teslův transformátor v akci a mnohé další. […]


MAT 21 potřetí v lednu

V pondělí 27.1. se sešli maturanti technických oborů a gymnázia naší školy na připomenutí základů magnetismu a elektromagnetismu v pokusech. Díky projektu MAT21 – Materiály pro nové tisíciletí se tak mohli seznámit s fyzikálními hrátkami, které provozují debrujáři. Protože elektřina a magnetismus spolu souvisí a školní jídelna nás právě zásobila vhodným […]


MAT 21 podruhé

Dne 19.12.2013 si zájemci ze sexty a septim vyslechli v rámci projektu MAT21 přednášku pana Halouska z České kosmické kanceláře KOSMONAUTIKA A PÁTRÁNÍ PO MOŽNÉM MIMOZEMSKÉM ŽIVOTĚ. Nejenom Voyagery a Pioneery letí do hlubokého vesmíru s poselstvím lidí z planety Země. Pozdravy jsou vysílány dlouhodobě i z pozemských radioteleskopů, po […]


MAT21

V pátek 8.11.2013 zájemci z gymnázia, pedagogického lycea i učiliště díky projektu MAT21 navštívili areál Dolní oblast Vítkovice.Exkurzi začali přednáškou o materiálech, pak si za nádherného počasí prohlédli Gong, vysokou pec a stihli i interaktivní zábavu v Malém světě techniky. [Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbnails” theme_id=”1″ gallery_id=”5″ sort_by=”order” order_by=”asc” show_search_box=”0″ search_box_width=”180″ image_column_number=”5″ images_per_page=”30″ image_title=”none” image_enable_page=”1″ […]


Water around us

Bilaterární česko-holandský projekt Water around us, then and now Ve dnech 17.4. – 26.4.2009 probíhá na naší škole výměna v rámci projektu Comenius “Water around us, then and now”.Ve videu pod příspěvkem se můžete podívat, jak náš projekt probíhal dne 18.4.2009.  


Projekty

  Naše škola byla v roce 2006 zařazena do sítě místních center celoživotního vzdělávání CVLK (doklad o zařazení Certifikát CVLK).   V tom samém roce škola získala certifikát partnera Projektu IQ AUTO 2.stupně (Certifikát IQAuto) za vytváření podmínek účinné spolupráce při plnění cílů Projektu IQ AUTO.


Anotace projektu

Naše škola se stala účastníkem globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projektem zaměřeným na vzdělávání ve výtahovém průmyslu.   Název projektu:   Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání   Zkrácený název projektu:   Vzdělávání ve výtahovém průmyslu   Stručný obsah projektu:   Projekt je zaměřen na […]


Udržitelnost projektu

Vzdělávání ve výtahovém průmyslu CZ.1.07/3.1.01/01.0015   V rámci projektu Vzdělávání ve výtahovém průmyslu pořádáme rekvalifikační kurzy v zajímavém oboru výtahy. O tento obor je velký zájem na trhu práce z řad zaměstnavatelů. Pokud hledáte práci a máte zájem pracovat v zajímavém technickém oboru, je to příležitost právě pro vás.   DK 1 – Montér výtahů (kód: […]


Návrat k dílnám – info

Od 1. března 2012 běží ve škole projekt Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích.Zkrácený název projektu: NÁVRAT K DÍLNÁM Anotace projektu Návrat k dílnám


Národní cena v Praze

V pátek žákyně druhého ročníku pedagogického lycea Veronika Tomanová, Zuzana Rotyisová a Kateřina Bošňaková společně se svojí vyučující RNDr. Vladimírou Erhartovou převzaly v aule FTVS v Praze 1. cenu v národní soutěži eTwinningových projektů v kategorii Střední školy za projekty Touch the World a Have Fun with Simple Experiments. Cena v hodnotě […]


festival Science on Stage

Ve dnech 16. – 19.4. proběhl v dánské Kodani festival Science on Stage. Na festivalu, kterého se svými projekty účastnilo na 300 učitelů fyziky, biologie a chemie z celé Evropy a Kanady, byla prezentována i práce našich studentů z projektů Touch the World, Funny Experiments Connecting Us, Fyzikální jarmark a Klubu […]


Evropská kvalita výuky

Opět jsme prokázali evropskou kvalitu výukyŽáci tercie v loňském školním roce úspěšně pracovali na mezinárodním projektu Have fun with simple experiments, v jehož rámci si s kamarády ze Španělska, Polska a Litvy vyměňovali videonahrávky pokusů, které prováděli. Nejen, že se naučili spousty nového z fyziky, zlepšili svoji ICT gramotnost, procvičili […]


Touch the world

Projekt Touch the World   Jak zdárně probíhá projekt Touch the World, na kterém pracují žáci třídy L1, se můžete podívat na http://touch-the-world.wikispaces.com/. Studenti s nadšením připravují pro děti z mateřské školky ve Skotsku a v Polsku jednoduché a zábavné fyzikální pokusy. S jakým zaujetím a radostí si je děti zkoušejí uvidíte na video […]


Have fun with statistics

Žáci tercie se v rámci výuky matematiky úspěšně zapojili do projektu Have fun with statistics. Spolu se studenty South Wolds Community School z Nottinghamu ve Velké Británii  zkoumají rozdíly a podobnosti ve svých životech. Na výsledky jejich práce se podívejte na http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=36461 Certifikát z tohoto projektu


Nové projekty

Nové projekty eTwinning na naší škole I v letošním školním roce jsme navázali na úspěšné eTwinningové projekty. Žáci tercie budou po celý rok spolupracovat s kamarády ze Španělska a vzájemně si vyměňovat zábavné fyzikální a chemické pokusy v rámci projektu „Have fun with simple experiments“ . Žáci třídy pedagogického lycea L1 se zapojí do projektu „Touch the […]


Fascination of Light

Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu “Fascination of Light”  byl Vaší škole udělen Evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Tento projekt získal také Národní cenu


projekt Fascination of Light

V měsíci březnu studenti KVARTY pracují spolu se studenty z gymnázia na Kypru na projektu Fascination of Light během něhož si vymění své poznatky a zážitky z práce na jednoduchých modelech např.fotoaparátů, kaleidoskopů a periskopů. Certifikát e-Twinning level


e-Twinning Info

Jedná se o šestiměsíční projekt eTwinning v anglickém jazyce s názvem My hometown – Do I really know it well? (česky: Moje rodné město – Znám ho opravdu dobře?), na kterém začíná kvarta společně pracovat se stejně starými dětmi ze školy Istituto Comprensivo 8 z italské Vicenzy. Obě třídy (rozdělené do česko-italských čtyřčlenných skupin) […]


Water around

Rok utekl jako voda a naši studenti pracující na projektu Water around us jsou opět na výměně v holandském městě Horn.             Cesta tentokrát proběhla za příjemného polojasného počasí a tak nám nic nebránilo prohlédnout si historické město Weimar. Projděte si město vyhledávané básníky i skladateli s námi.               Pátek 5. […]


UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků […]


UNIV 2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.


DUMy

V rámci projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007 byly do školního vzdělávacího plánu začleněny tyto vzorové výukové hodiny: přehled – DUMy   Další partneři projektu: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO www.spstjbc.cz Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná […]


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018/2019 Výroční zpráva 2017/2018 Výroční zpráva 2016-2017 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2008/2009 Výroční […]