školní kolo AMJ


V úterý 21. února 2012 se uskutečnilo již tradiční školní kolo soutěže Automechanik Junior.

Tato soutěž je určena žáků třetího ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 11 soutěžících, mezi nimi i jedna dívka. 

Výsledky školního kola (k nahlédnutí zde) odhalili přednosti, ale i slabiny jednotlivých soutěžících. Vzhledem k pravidlům soutěže do regionálního kola nemohou postoupit žáci, kteří v letošním roce dovrší 20 let věku. Proto do regionálního kola, které se koná 15. března 2012 ve Vysokém nad Jizerou, postoupili Tomáš Vacek a Ondřej Bartoš a jako náhradník Václav Říha, všichni žáci A3a. Přejeme jim mnoho štěstí při reprezentaci naší školy na této soutěži a co nejlepší výsledek.

Fotografie